Fortsatt ekonomiskt bistånd, ansökan om

LÄS MER

Via denna e-tjänst ansöker du om fortsatt ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Om du ansökt om ekonomiskt bistånd i Svedala kommun någon gång under de tre senaste månaderna ska du fylla i ansökan för fortsatt ekonomiskt bistånd.

Observera! Du kan inte göra en ny fortsättningsansökan förrän det har gått 25 dagar sedan din nyansökan eller senaste fortsättningsansökan.

Om ekonomiskt bistånd

svedala.se kan du kan läsa mer om vad ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är och vilka regler som gäller.

Adress: Om ekonomiskt bistånd

 

Trelleborgs kommun hanterar ansökan

Dessa ärenden hanteras av Trelleborgs kommun. När du klickar på "Starta e-tjänsten" skickas du vidare till Trelleborgs kommuns e-tjänst för ekonomiskt bistånd.

 

Frågor om e-tjänsten

Trelleborgs kommun
kundtjanst@trelleborg.se
0410-73 30 00
www.trelleborg.se

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknadsnämnden, Trelleborgs kommun
arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID