Vaccinationstillstånd MPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke till vaccination

Detta är ditt godkännande som vårdnadshavare att Elevhälsan vaccinerar ditt barn. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt/ert barn inte kan vaccineras.

För mer information prata med ditt barns skolsköterska eller skolläkare

Ni kan även läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndigheten.se. Andra sidor med information om MPR är t.ex. Vårdguiden 1177.se.

MPR-vaccin

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Vaccin mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta.

Vaccineringen sker vid två tillfällen: det första på barnavårdscentralen när barnet är 18 månader och det andra i skolan då barnet är 6-8 år.

Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?

Mässling är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, hosta och utbredda hudutslag. Hos ca en av 1000 mässlingspatienter kan hjärninflammation tillstöta, som i en del fall ger bestående skador.

Påssjuka är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation hos barn och kan ge bestående dövhet. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom orsaka sterilitet.

Röda hund kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla barn - även pojkar - kan vi förhindra att gravida smittas med röda hund.

Kan vaccinationen ge besvär?

Efter injektionen kan barnet få feber eller en reaktion vid injektionsstället i form av rodnad, smärta och svullnad (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade). Utslag (inklusive mässlingliknande utslag) samt blåmärken på injektionsstället kan förekomma hos 1 till 10 av 100 vaccinerade. För mer sällsynta biverkningar, se fass.se. Barnen är inte smittsamma för andra.

Har eleven haft en eller flera av de tre sjukdomarna?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar två doser av det kombinerade vaccinet till alla, även till barn som har haft, eller som man tror har haft, någon eller flera av sjukdomarna. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar bör också få det kombinerade vaccinet. Om man har immunitet sedan tidigare, genom att ha haft sjukdomen eller genom vaccination, så kommer kroppen att
känna igen viruset och neutralisera det. Risken för biverkningar är låg eftersom kroppen redan har ett skydd.

Vi har en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota tre vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär. Vi är redan på god väg, mässling, påssjuka och röda hund är idag sällsynta sjukdomar i Sverige. Den som är ovaccinerad riskerar att drabbas av dessa sjukdomar som vuxen, vilket ofta innebär ett mer komplicerat och svårare sjukdomsförlopp.

From 1 januari 2013 registreras alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, i ett nytt vaccinationsregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Nationella vaccinregistret Folkhälsomyndigheten

När vaccinationen har genomförts så anteckna det i barnets hälsokort!

Vid ärenden med två vårdnadshavare

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt via BankID/Mobilt BankID. Den andra andra vårdnadshavaren kommer även stå som medsökande i vårt system.

Så här går det till

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en förfrågan om flerpartssignering till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Svedala kommuns e-tjänstportal med sitt BankID/Mobila BankID.
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt BankID/Mobila BankID i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt BankID/Mobila BankID - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa