Vaccinationstillstånd HPV

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke till vaccination

Detta är ditt godkännande som vårdnadshavare att Elevhälsan vaccinerar ditt barn. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt/ert barn inte kan vaccineras.

För mer information prata med ditt barns skolsköterska eller skolläkare

Ni kan även läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndigheten.se. Andra sidor med information om HPV är t.ex. Vårdguiden 1177.se och umo.se.

Samtycket gäller för samtliga doser

Beroende på ditt barns ålder kommer 2 eller 3 sprutor att ges (från 15 års ålder, 3 sprutor).

HPV-vaccin

Om barnvaccinationsprogrammet

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för flickor infördes i det svenska barnvaccinationsprogrammet i 2010. Från och med augusti 2020 erbjuds HPV-vaccination till alla barn, i årskurs 5.

Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet ska, enligt lag (2012:453), registreras i ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten.

Under maj 2018 trädde lagen om dataskyddsordningen GDPR ikraft, vilket innebär att du har rätt att ta del av information som Folkhälsomyndigheten har registrerad om ditt barn eller dig.

Uppgifterna i registret skyddas av sekretess enligt 24 kap 8 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). För forskning och uppföljning av vaccinationsprogrammet för HPV kan avidentifierade uppgifter komma att användas.

Om HPV och HPV-relaterad sjukdom

HPV (Humant Papillomvirus) är ett virus som kan orsaka HPV-relaterad cancer och sjukdomar. Det finns ca 200 olika typer av HPV, några av dessa kan orsaka vårtor och några kan på sikt orsaka cancer.

HPV-relaterad cancer och kondylom (könsvårtor) kan förebyggas med vaccination. Det är viktigt att förebygga och skydda ditt barn innan hen utsätts för viruset. Viruset sprids via hud- och slemhinnekontakt. De flesta smittas med en eller flera typer av HPV någon gång under livet. Ungefär 80% av befolkningen, det vill säga 4 av 5, får minst en HPV-infektion.

Om HPV-infektionen inte läker ut, finns en ökad risk att på sikt drabbas av HPV-relaterad cancer. Både män och kvinnor kan drabbas av HPV-relaterad cancer eller sjukdom. Livmoderhalscancer är den vanligast förekommande HPV-relaterade cancerformen.

Om HPV-vaccin

Via skolans Elevhälsa erbjuds ditt barn HPV-vaccination. Det HPV-vaccin som ditt barn erbjuds inom barnvaccinationsprogrammet heter Gardasil 9. För mer information om vaccinet läs bipacksedeln på fass.se.

Liksom andra vaccin kan detta vaccin ge biverkningar. Mycket vanliga biverkningar är huvudvärk samt vid injektionsstället rodnad, svullnad och smärta. Andra vanliga biverkningar är yrsel, trötthet, illamående, feber samt vid injektionsstället blåmärken och klåda.

Om skyddet

Tillsammans med gynekologisk cellprovtagning ger vaccination ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer, även kondom kan minska risken att smittas av HPV.

HPV-vaccinet som erbjuds via vaccinationsprogrammet kan skydda mot ca 90% av alla livmoderhalscancerfall och ca 90% av alla kondylomfall. HPV-vaccinet förväntas även skydda mot de HPV-typer som orsakar cirka: 85-90% av all HPV-relaterad vulvacancer, 80-85% av all HPV-relaterad vaginalcancer och 90-95% av all HPV-relaterad analcancer samt i olika grad mot cellförändringar och förstadier till dessa cancerformer.

Det är inte säkert att HPV-vaccin ger ett fullständigt skydd till alla som vaccineras.

Hur länge vaccinationsskyddet varar vet man inte ännu. Studier med långtidsuppföljning pågår för att bestämma om det behövs en påfyllnadsdos.

När vaccinationen har genomförts så anteckna det i barnets hälsokort!

Vid ärenden med två vårdnadshavare

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt via BankID/Mobilt BankID. Den andra andra vårdnadshavaren kommer även stå som medsökande i vårt system.

Så här går det till

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en förfrågan om flerpartssignering till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Svedala kommuns e-tjänstportal med sitt BankID/Mobila BankID.
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt BankID/Mobila BankID i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt BankID/Mobila BankID - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa