Vaccinationstillstånd för påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke till vaccination

Detta är ditt godkännande som vårdnadshavare att Elevhälsan vaccinerar ditt barn. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt/ert barn inte kan vaccineras.

För mer information prata med ditt barns skolsköterska eller skolläkare

Ni kan även läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndigheten.se. Andra sidor med information om DTP är t.ex. Vårdguiden 1177.se.

Påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och "Haemophilus influenzae" typ b vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Skolan erbjuder Ditt barn (barn födda före 2002) en påfyllnadsdos mot difteri , stelkramp och kikhosta.

Varför vaccineras man mot dessa sjukdomar?

Difteri

Difteri är en allvarlig epidemisk infektionssjukdom som har orsakat mindre utbrott i Sverige under senare årtionden och nyligen förekommit i närliggande länder.

Sjukdomen kan leda till döden och därför är det viktigt att ha ett bra vaccinationsskydd.

Stelkramp

Stelkramp är en infektionssjukdom som kan leda till döden. Stelkrampsbakterien förekommer i jord och smuts. Risk för infektion finns alltid vid förorenade sårskador, även vid små sår. Vaccination ger ett gott skydd mot sjukdomen.

Kikhosta

Kikhosta är en smittsam luftvägssjukdom som kan ge en långvarig och svår hosta. Den är farlig, ibland till och med livshotande för spädbarn, som oftast smittas av äldre syskon och/eller föräldrar. Äldre barn och vuxna som lider av kronisk luftvägssjukdom (t ex astma) kan få det extra besvärligt om de smittas av kikhosta.

Varför ges påfyllnadsdos?

För att förstärka och förlänga det grundskydd som gavs vid vaccination av Ditt barn på BVC ges nu en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta.

Ger vaccinationen några besvär?

Ditt barn kan komma att uppleva ömhet, värmeökning, rodnad och svullnad eller förhårdnad vid injektionsstället efter vaccinationen. Feber om runt och över 38°C, dåsighet, diarré, kräkning och irritabilitet kan förekomma. Dessa reaktioner är ofarliga och inträffar vanligen inom 48 timmar. De går i allmänhet över av sig självt på några dagar.

Kan alla barn vaccineras?

Skolsköterskan bör informeras före vaccination om barnet har en känd systemisk överkänslighetsreaktion mot någon komponent i vaccinet. Barn med pågående infektion med feber skall vänta med vaccination.

Barn som efter tidigare vaccination har fått långvariga besvär med kliande upphöjda hudreaktioner bör informera skolsköterskan om detta före vaccination.

Om barnet råkat ut för någon typ av sårskada kan påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ha givits på sjukhus eller vårdcentral, informera då skolsköterskan om detta före vaccination.

Hur går det till?

Då vårdnadshavaren fyllt i blanketten och barnet återlämnat denna till skolsköterskan kommer ditt/ert barn att kallas till vaccination. Alla vacciner ges i en och samma spruta. Tala gärna med ditt barn före vaccinationen och förklara vad som ska hända, samt lugna barnet om det skulle behövas.

From 1 januari 2013 registreras alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, i ett nytt vaccinationsregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Nationella vaccinationsregistret Folkhälsomyndigheten

När vaccinationen har genomförts så anteckna det i barnets hälsokort!

Vid ärenden med två vårdnadshavare

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt via BankID/Mobilt BankID. Den andra andra vårdnadshavaren kommer även stå som medsökande i vårt system.

Så här går det till

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en förfrågan om flerpartssignering till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Svedala kommuns portal för e-tjänster med sitt BankID/Mobila BankID.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt BankID/Mobila BankID i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt BankID/Mobila BankID - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa