Rekvisition av barnhälsovårdsjournal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till.

Genom att den följer eleven under alla skolår ger den viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

I den finns noteringar om bland annat vaccinationer, resultat av syn- och hörselundersökningar, längd- och viktutveckling. Det är av vikt för skolhälsovården att få ta del av barnets tidigare hälsotillstånd och vaccinationer, därför vill vi beställa journalen från barnets barnavårdscentral.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa