Rekvisition av skolhälsovårdsjournal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till.

Genom att den följer eleven under alla skolår ger den viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

I den finns noteringar om bland annat vaccinationer, resultat av syn- och hörselundersökningar, längd- och viktutveckling.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa