Kart- och mätuppdrag, beställa

LÄS MER

Vår kart- och mätningsingenjör hjälper dig gärna med olika kart- och mätningsuppdrag. 

Här kan du beställa följande kart- och mättjänster:

  • Lägeskontroll
  • Nybyggnadskarta
  • Utsättning och lägeskontroll
  • Övriga kart- och mätuppdrag

Behöver du mer information om våra kart- och mättjänster eller bygglov kan du besöka sidan Kart- och mätuppdrag eller Bygglov- planera

Kart- och mätuppdrag

Bygglov - planera

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöenheten
registrator.bmn@svedala.se
040-626 80 00