Kart- och mätuppdrag, beställa

LÄS MER

Här kan du beställa följande kart- och mätuppdrag:

  • Lägeskontroll
  • Nybyggnadskarta
  • Utsättning
  • Övriga kart- och mätuppdrag

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöenheten
registrator.bmn@svedala.se
040-626 80 00