Ansökan om utvecklingsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningar behandlas av Kultur- och fritidsnämnden i Svedala kommun vid fyra tillfällen per år. Ansökningar som inte inkommit inom tidsramen för det närmaste beslutande sammanträdet kommer istället att behandlas vid nästkommande beslutande sammanträde.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Ansökan (via pappersblankett) skickas till:
SVEDALA KOMMUN
Fritidskontoret
233 80 Svedala

Frågor om e-tjänsten

Fritidsenheten
fritid@svedala.se
040-626 80 00

Personuppgiftsansvarig

Fritidsenheten
fritid@svedala.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa