Ansökan om gemensam behållare för hushållssopor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt § 25 i Föreskrifter om avfallshantering

Gemensam behållare för avfall får användas av två närliggande fastigheter om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek.
Ansökan ska undertecknas av berörda fastighetsägare.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Frågor om e-tjänsten

Irene Dobak
Irene.Dobak@svedala.se
040-626 8103

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa