Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn

LÄS MER

Blanketter för Fas 1; Asyl-perioden samt för Fas 2; PUT-perioden, gällande Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode.

 

Överförmyndarärenden sköts av Trelleborgs kommun

All hantering för överförmyndarärenden sköts via Trelleborgs kommun.
Webbplats Trelleborgs kommun

 

Kontakt

Överförmyndaren i Trelleborgs kommun
0410-73 30 00
overformyndaren@trelleborg.se

Öppettider
Måndag-torsdag kl 08:00-16:30
Fredag kl 08:00-16:00
Röda dagar stängt