Bygg- och ändringsanmälan

LÄS MER

Bygg- och ändringsanmälan

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljönämnden
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000